Cart 0
ginger red date-600x600.png

BLACK SUGAR GINGER POWDER活力家族特浓黑糖姜母茶

RM 31.90


成份:姜母粉,黑糖

  • 采用纯正老姜母制成
  • 预防风寒感冒
  • 除胃寒
  • 暖胃
  • 治痛经暖宫
  • 20小包粉状包装容易冲泡